مکانیزم انتقال گرما پروژه پاورپوینت درسی تحقیقی  

مکانیزم انتقال گرما پروژه پاورپوينت درسی تحقیقی


فايل پاورپوينت14 اسلايد و عکسهاي مربوط به ازمايشها انتقال گرما  دید کلی براي اينکه یک جسم ، دیگری را گرم کند تماس واقعی بینشان ضروری نیست. مثلا خورشید از فاصله دور همه چیز را گرم می‌کند. گرما به روشهاي مختلف ، که هر کدام تحت شرايط مختلفی قابل انجام است، انقال می‌یابد. تنها وجه مشترک اين راههاي انتقال ، آزمايشهاي مربوط به گرما و تعریف بنیادی گرماست. به عبارتی در هر کدام از

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه دهم بخش 4-5(روش های انتقال گرما)  

دانلود پاورپوينت فیزیک پايه دهم بخش 4-5(روش هاي انتقال گرما)


دانلود پاورپوينت فیزیک پايه دهم بخش 4-5(روش هاي انتقال گرما) فرمت: پاورپوينتتعداد اسلايد: 19    دانلود پاورپوينت فیزیک پايه دهم بخش 4-5(روش هاي انتقال گرما

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد مقدمه اي بر رسانايي گرما  

پاورپوينت درمورد مقدمه اي بر رسانايی گرما


مشخصات فايلعنوان: پاورپوينت درمورد مقدمه اي بر رسانايی گرماقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلايد: 25   محتویاتمقدمه اي بر رسانايی گرماضریب هدايت حرارتی (k)Thermal Diffusivityهدايت حرارتی در یك دیواره به روش یك بعدیهدايت سه بعدیهدايت حرارتی یك بعدی براي استوانهروش تحلیل (الگوریتم) مسائل انتقال حرارت       قسمتی از پاورپوينتمقدمه اي بر رسانايی گرمااگر دما در هر نقطه مستقل از

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد مقدمه اي بر رسانايي گرما  

پاورپوينت درمورد مقدمه اي بر رسانايی گرما


مشخصات فايلعنوان: پاورپوينت درمورد مقدمه اي بر رسانايی گرماقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلايد: 25   محتویاتمقدمه اي بر رسانايی گرماضریب هدايت حرارتی (k)Thermal Diffusivityهدايت حرارتی در یك دیواره به روش یك بعدیهدايت سه بعدیهدايت حرارتی یك بعدی براي استوانهروش تحلیل (الگوریتم) مسائل انتقال حرارت       قسمتی از پاورپوينتمقدمه اي بر رسانايی گرمااگر دما در هر نقطه مستقل از

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد مقدمه اي بر رسانايي گرما  

پاورپوينت درمورد مقدمه اي بر رسانايی گرما


مشخصات فايلعنوان: پاورپوينت درمورد مقدمه اي بر رسانايی گرماقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلايد: 25   محتویاتمقدمه اي بر رسانايی گرماضریب هدايت حرارتی (k)Thermal Diffusivityهدايت حرارتی در یك دیواره به روش یك بعدیهدايت سه بعدیهدايت حرارتی یك بعدی براي استوانهروش تحلیل (الگوریتم) مسائل انتقال حرارت       قسمتی از پاورپوينتمقدمه اي بر رسانايی گرمااگر دما در هر نقطه مستقل از

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد مقدمه اي بر رسانايي گرما  

پاورپوينت درمورد مقدمه اي بر رسانايی گرما


مشخصات فايلعنوان: پاورپوينت درمورد مقدمه اي بر رسانايی گرماقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلايد: 25   محتویاتمقدمه اي بر رسانايی گرماضریب هدايت حرارتی (k)Thermal Diffusivityهدايت حرارتی در یك دیواره به روش یك بعدیهدايت سه بعدیهدايت حرارتی یك بعدی براي استوانهروش تحلیل (الگوریتم) مسائل انتقال حرارت       قسمتی از پاورپوينتمقدمه اي بر رسانايی گرمااگر دما در هر نقطه مستقل از

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد مقدمه اي بر رسانايي گرما  

پاورپوينت درمورد مقدمه اي بر رسانايی گرما


مشخصات فايلعنوان: پاورپوينت درمورد مقدمه اي بر رسانايی گرماقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلايد: 25   محتویاتمقدمه اي بر رسانايی گرماضریب هدايت حرارتی (k)Thermal Diffusivityهدايت حرارتی در یك دیواره به روش یك بعدیهدايت سه بعدیهدايت حرارتی یك بعدی براي استوانهروش تحلیل (الگوریتم) مسائل انتقال حرارت       قسمتی از پاورپوينتمقدمه اي بر رسانايی گرمااگر دما در هر نقطه مستقل از

ادامه مطلب  

پاورپوینت فیزیک پایه دهم روش های انتقال گرما  

پاورپوينت فیزیک پايه دهم روش هاي انتقال گرما


    پاورپوينت روش هاي انتقال گرما در20 اسلايد قابل ویرايش می باشد موضوعات پاورپوينت روش هاي انتقال گرما:انتقال گرماهمرفتتابش گرمايی در پدیده هاي زیستیالف) شکارِ تابش فروسرخب) کلم اسکانک پرتوسنج تف سنج تابشیتف سنج نورییک اسلايد از اين پاورپوينت :می دانید که هوا رساناي خوبی نیست و چون دست شما زیر لامپ قرار دارد، انتقال گرما به روش همرفت نیز نمیتواند رخ داده باشد. خورشید

ادامه مطلب  

پاورپوینت مقدمه اي بر رسانايي گرما  

پاورپوينت مقدمه اي بر رسانايی گرما


فرمت فايل : پاورپوينت قابل ویرايش   تعداد اسلايد : 25 قسمت هايی از پاورپوينت : ضریب هدايت حرارتی (k)یك خاصیت مهم اجسام می باشد.      ی زیاد یعنی اينكه جسم رساناي بسیار خوبی می باشد ، و     ی كم یعنی جسم عايق می باشد .   روش تحلیل (الگوریتم) مسائل انتقال حرارت1) سطح كنترل مشخص گردد كه جهت انتقال گرما را نشان دهد و ماده همگن در نظر گرفته میشود مثلا آهن  خالص 2) روش انت

ادامه مطلب  

پاورپوینت مقدمه اي بر رسانايي گرما  

پاورپوينت مقدمه اي بر رسانايی گرما


        نوع فايل:power pointقابل ویرايش: 24 اسلايد قسمتی از اسلايدها:روش تحلیل (الگوریتم) مسائل انتقال حرارت1) سطح كنترل مشخص گردد كه جهت انتقال گرما را نشان دهد و ماده همگن در نظر گرفته میشود مثلا آهن  خالص 2) روش انتقال حرارت  مشخص شود كه یك بعدی و یا سه بعدی میباشد. 3) مبناي زمانی تعیین میشود كه معمولا در یك ثانیه انتقال حرارت محاسیه میشود. 4) معادله حرارت یا انرژی نوشته میشود

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل دهم علوم تجربی هفتم  

پاورپوينت فصل دهم علوم تجربی هفتم


  اين فصل ابتدا به اهمیت دما در حیات جانداران می پردازد و سپس آموزش مفهوم دما و دماسنجی را پیگیری می كند در اين مبحث به نحوه مدرج كردن دماسنج و اين كه با حس لامسه نمی توان مقداردماي اجسام را تشخیص داد پرداخته استدر ادامه آموزش مفاهیم گرما ،دماي تعادل و انتقال انرژی از جسم گرم به سرد ( گرما ) و دیدگاه میكروسكوپیك مطرح می شود و روش انتقال گرما به روش رسانش ، همرفت و تابش بیان می گردد. اين فايل

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل دهم علوم تجربی هفتم  

پاورپوينت فصل دهم علوم تجربی هفتم


 اين فصل ابتدا به اهمیت دما در حیات جانداران می پردازد و سپس آموزش مفهوم دما و دماسنجی را پیگیری می كند در اين مبحث به نحوه مدرج كردن دماسنج و اين كه با حس لامسه نمی توان مقداردماي اجسام را تشخیص داد پرداخته استدر ادامه آموزش مفاهیم گرما ،دماي تعادل و انتقال انرژی از جسم گرم به سرد ( گرما ) و دیدگاه میكروسكوپیك مطرح می شود و روش انتقال گرما به روش رسانش ، همرفت و تابش بیان می گردد. اين فايل به ص

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل دهم علوم تجربی هفتم  

پاورپوينت فصل دهم علوم تجربی هفتم


  اين فصل ابتدا به اهمیت دما در حیات جانداران می پردازد و سپس آموزش مفهوم دما و دماسنجی را پیگیری می كند در اين مبحث به نحوه مدرج كردن دماسنج و اين كه با حس لامسه نمی توان مقداردماي اجسام را تشخیص داد پرداخته استدر ادامه آموزش مفاهیم گرما ،دماي تعادل و انتقال انرژی از جسم گرم به سرد ( گرما ) و دیدگاه میكروسكوپیك مطرح می شود و روش انتقال گرما به روش رسانش ، همرفت و تابش بیان می گردد. اين فايل

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل دهم علوم تجربی هفتم  

پاورپوينت فصل دهم علوم تجربی هفتم


 اين فصل ابتدا به اهمیت دما در حیات جانداران می پردازد و سپس آموزش مفهوم دما و دماسنجی را پیگیری می كند در اين مبحث به نحوه مدرج كردن دماسنج و اين كه با حس لامسه نمی توان مقداردماي اجسام را تشخیص داد پرداخته استدر ادامه آموزش مفاهیم گرما ،دماي تعادل و انتقال انرژی از جسم گرم به سرد ( گرما ) و دیدگاه میكروسكوپیك مطرح می شود و روش انتقال گرما به روش رسانش ، همرفت و تابش بیان می گردد. اين فايل به ص

ادامه مطلب  

حل وتشریح کامل فارسی انتقال گرما هولمن - حل المسائل فارسی انتقال گرما هولمن  

حل وتشریح کامل فارسی انتقال گرما هولمن - حل المسائل فارسی انتقال گرما هولمن


حل المسائل کامل وفارسی انتقال گرما هولمنحل وتشریح فارسی وکامل مسائل انتقال گرماهولمنگرما ونحوه ی انتقال گرما از مباحث مهم رشته هاي مهندسی مکانیک  ری آکتورها مهندسی شیمی حتی برق ونیز مهندسی کامپییوتر دربخش سخت افزاری است اگرچه محققان با مطالعات گسترده سعی در کنترل حرارت وروش انتقال اين انرژی به گونه اي دارندکه بیشترین بازده را داشته وکمترین تلفات و

ادامه مطلب  

پاورپوینت انتقال گرما به وسیله نانو سیالات  

پاورپوينت انتقال گرما به وسیله نانو سیالات


        نوع فايل power pointقابل ویرايش 10 اسلايد قسمتی از اسلايدها:اخیرا استفاده از نانو سیالات که در حقیقت سوسپانسیون پايداری از نانوفیبرها و نانو ذرات جامد هستند،به عنوان راهبردی جدید در عملیات انتقال گرما مطرح شده است.تحقیقات اخیر روی نانو سیالات ، افزايش قابل توجهی را در هدايت گرماي آن ها نسبت به سیالات بدون نانو ذرات و یا همراه با ذرات بزرگتر (ماکرو ذرات)نشان می د

ادامه مطلب  

حل مسائل انتقال حرارت هولمن در 443 صفحه به صورت PDF و به زبان انگلیسی  

حل مسائل انتقال حرارت هولمن در 443 صفحه به صورت PDF و به زبان انگلیسی


        انتقال گرما یا ترانسفر گرما (به انگلیسی: Heat transfer) به تعویض (exchange) یا تبادل انرژی گرمايی بین چندین راژمان‌ (سیستم) فیزیکی گفته‌می‌شود. انتقال گرما بین ماده‌ها یا راژمان‌هاي گوناگون، به یکی از اين سه شکل روی می‌دهد: رسانش، همرفت یا تابش گرمايی.انتقال گرما با تغییر انرژی درونی ماده همراه است و بر پايه قانون دوم ت

ادامه مطلب  

پاورپوینت در مورد مقدمه اي بر رسانايي گرما  

پاورپوينت در مورد مقدمه اي بر رسانايی گرما


لینک دانلود و خرید پايین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فايل :  .ppt ( قابل ویرايش و آماده پرینت )تعداد اسلايد : 25 اسلايد___________________________________________________________مشخصات فايلمقدمه اي بر رسانايی گرماضریب هدايت حرارتی (k)ضریب نفوذ حرارتی (      )هدايت حرارتی در یك دیواره به روش یك بعدیهدايت حرارتی یك بعدی براي استوانهروش تحلیل (الگوریتم) مسائل انتقال حرارتو . . .    قسمتی از م

ادامه مطلب  

پاورپوینت در مورد مقدمه اي بر رسانايي گرما  

پاورپوينت در مورد مقدمه اي بر رسانايی گرما


لینک دانلود و خرید پايین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فايل :  .ppt ( قابل ویرايش و آماده پرینت )تعداد اسلايد : 25 اسلايد___________________________________________________________مشخصات فايلمقدمه اي بر رسانايی گرماضریب هدايت حرارتی (k)ضریب نفوذ حرارتی (      )هدايت حرارتی در یك دیواره به روش یك بعدیهدايت حرارتی یك بعدی براي استوانهروش تحلیل (الگوریتم) مسائل انتقال حرارتو . . .    قسمتی از م

ادامه مطلب  

پاورپوینت در مورد مقدمه اي بر رسانايي گرما  

پاورپوينت در مورد مقدمه اي بر رسانايی گرما


لینک دانلود و خرید پايین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فايل :  .ppt ( قابل ویرايش و آماده پرینت )تعداد اسلايد : 25 اسلايد___________________________________________________________مشخصات فايلمقدمه اي بر رسانايی گرماضریب هدايت حرارتی (k)ضریب نفوذ حرارتی (      )هدايت حرارتی در یك دیواره به روش یك بعدیهدايت حرارتی یك بعدی براي استوانهروش تحلیل (الگوریتم) مسائل انتقال حرارتو . . .    قسمتی از م

ادامه مطلب  

پاورپوینت در مورد مقدمه اي بر رسانايي گرما  

پاورپوينت در مورد مقدمه اي بر رسانايی گرما


لینک دانلود و خرید پايین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فايل :  .ppt ( قابل ویرايش و آماده پرینت )تعداد اسلايد : 25 اسلايد___________________________________________________________مشخصات فايلمقدمه اي بر رسانايی گرماضریب هدايت حرارتی (k)ضریب نفوذ حرارتی (      )هدايت حرارتی در یك دیواره به روش یك بعدیهدايت حرارتی یك بعدی براي استوانهروش تحلیل (الگوریتم) مسائل انتقال حرارتو . . .    قسمتی از م

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق در مورد مقدمه اي بر رسانايي گرما  

دانلود تحقیق در مورد مقدمه اي بر رسانايی گرما


پاورپوينت در مورد مقدمه اي بر رسانايی گرمالینک دانلود و خرید پايین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فايل :  .ppt ( قابل ویرايش و آماده پرینت )تعداد اسلايد : 25 اسلايد قسمتی از متن .ppt :  مقدمه اي بر رسانايی گرمامقدمه اي بر رسانايی گرمااگر دما در هر نقطه مستقل از زمان باشد ، سیستم را سیستم پايدار ، دائم و یا می نامیم و واژه یك بعدی بدین معنی است كه فقط در یك بعد انتقا

ادامه مطلب  

پاورپینت گرما و ورزش: تاثیر عوامل محیطی بر ورزش  

پاورپینت گرما و ورزش: تاثیر عوامل محیطی بر ورزش


عنوان: گرما و ورزش فرمت:ppt تعداد اسلايد: 30 فهرست مطالب: دماي بدن، عوامل موثر بر درجه حرارت بدن، مسیرهاي تبادل گرمايی، هدايت، انتقال، تبخیر، مکانیزم هاي دفع گرما در تمرین و استراحت، سازوکارهاي تنظیم حرارت، چگونه تغییر دماي بدن را حفظ کنیم؟، سازوکارهاي مؤثر در کاهش دماي بدن، تاثیر جانبی گشاد شدن رگ هاي خونی، عرق ریزی، از دست دادن آب و مواد معدنی، عملکرد قلبی-عروقی در هواي گرم

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد گرما و سرما  

پاورپوينت درمورد گرما و سرما


مشخصات فايلعنوان: پاورپوينت درمورد گرما و سرماقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلايد: 17   محتویاتگرما و سرمااثرات گرم کردن موادروشهاي انتقال حرارت در بدن چگونه است؟روشهاي کسب حرارت و از دست دادن آن در بدنHomeothermy چیست؟اثر حرارت روی گیرنده هاي حس حرارت تشریح کنیدروشهاي کنترل و تنظیم حرارت بدنآثار فیزیولوژیكی تغییرات حرارتی روی بافتهاي بدنآثار درمانی گرم كردن موضعی بافتهاعوامل موثر بر میزان گرما

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد گرما و سرما  

پاورپوينت درمورد گرما و سرما


مشخصات فايلعنوان: پاورپوينت درمورد گرما و سرماقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلايد: 17   محتویاتگرما و سرمااثرات گرم کردن موادروشهاي انتقال حرارت در بدن چگونه است؟روشهاي کسب حرارت و از دست دادن آن در بدنHomeothermy چیست؟اثر حرارت روی گیرنده هاي حس حرارت تشریح کنیدروشهاي کنترل و تنظیم حرارت بدنآثار فیزیولوژیكی تغییرات حرارتی روی بافتهاي بدنآثار درمانی گرم كردن موضعی بافتهاعوامل موثر بر میزان گرما

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد گرما و سرما  

پاورپوينت درمورد گرما و سرما


مشخصات فايلعنوان: پاورپوينت درمورد گرما و سرماقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلايد: 17   محتویاتگرما و سرمااثرات گرم کردن موادروشهاي انتقال حرارت در بدن چگونه است؟روشهاي کسب حرارت و از دست دادن آن در بدنHomeothermy چیست؟اثر حرارت روی گیرنده هاي حس حرارت تشریح کنیدروشهاي کنترل و تنظیم حرارت بدنآثار فیزیولوژیكی تغییرات حرارتی روی بافتهاي بدنآثار درمانی گرم كردن موضعی بافتهاعوامل موثر بر میزان گرما

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد گرما و سرما  

پاورپوينت درمورد گرما و سرما


مشخصات فايلعنوان: پاورپوينت درمورد گرما و سرماقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلايد: 17   محتویاتگرما و سرمااثرات گرم کردن موادروشهاي انتقال حرارت در بدن چگونه است؟روشهاي کسب حرارت و از دست دادن آن در بدنHomeothermy چیست؟اثر حرارت روی گیرنده هاي حس حرارت تشریح کنیدروشهاي کنترل و تنظیم حرارت بدنآثار فیزیولوژیكی تغییرات حرارتی روی بافتهاي بدنآثار درمانی گرم كردن موضعی بافتهاعوامل موثر بر میزان گرما

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد گرما و سرما  

پاورپوينت درمورد گرما و سرما


مشخصات فايلعنوان: پاورپوينت درمورد گرما و سرماقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلايد: 17   محتویاتگرما و سرمااثرات گرم کردن موادروشهاي انتقال حرارت در بدن چگونه است؟روشهاي کسب حرارت و از دست دادن آن در بدنHomeothermy چیست؟اثر حرارت روی گیرنده هاي حس حرارت تشریح کنیدروشهاي کنترل و تنظیم حرارت بدنآثار فیزیولوژیكی تغییرات حرارتی روی بافتهاي بدنآثار درمانی گرم كردن موضعی بافتهاعوامل موثر بر میزان گرما

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد مقدمه اي بر رسانايي گرما  

پاورپوينت درمورد مقدمه اي بر رسانايی گرما


1 فايل پاورپوينت | 25 صفحه اسلايد| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه هاي جدیدتر|قابل ویرايش و آماده چاپبخشی از پاورپوينتمقدمه اي بر رسانايی گرمااگر دما در هر نقطه مستقل از زمان باشد ، سیستم را سیستم پايدار و یا دائم  می نامیم و واژه یك بعدی بدین معنی است كه فقط در یك بعد انتقال حرارت داریم مثلا در جهت محور ها ، براي انتقال حرارت دو بعدی فرض بر اين است كه انتقال حرارت دو بعدی می باشد . ولی در واقعی

ادامه مطلب  

انتقال رسانشی گرما  

انتقال رسانشی گرما


صفحات 16اگر یک انتهاي سیخی را به مدت زیادی داخل اجاقی گرم نمايیم ، انتهاي دیگر آن نیز گرم می‌شود. آزمايش‌هاي مربوط به گرما از طریق بدنه سیخ ، از انتهاي داغ به انتهاي سرد منتقل می‌شود. اين روش انتقال آزمايشهاي مربوط به گرما ، یا شارش انرژی از طریق ماده را رسانش گرمايی می‌گویند. فلزات ، بویژه نقره ، مس و آلومینیوم رساناهاي خوب آزمايش هاي مربوط به گرما و بیشتر غیر فلزات رساناهاي ضعیف آزمايش هاي مربوط به گر

ادامه مطلب  

انتقال گرما به وسيله نانو سيالات  

انتقال گرما به وسیله نانو سیالات


صفحات 7چکیدهاخیراً استفاده از نانوسیالات که در حقیقت سوسپانسیون پايداری از نانوفیبرها و نانوذرات جامد هستند، به عنوان راهبردی جدید در عملیات انتقال حرارت مطرح شده است. تحقیقات اخیر روی نانوسیالات، افزايش قابل توجهی را در هدايت حرارتی آنها نسبت به سیالات بدون نانوذرات و یا همراه با ذرات بزرگ‌تر (ماکرو ذرات) نشان می‌دهد. از دیگر تفاوت‌هاي اين نوع سیالات، تابعیت شدید هدايت حرارتی از دما،

ادامه مطلب  

پاورپوینت آشنایی با گرما درمانی هدایتی  

پاورپوينت آشنايی با گرما درمانی هدايتی


اين فايل حاوی مطالعه پاورپوينت آشنايی با گرما درمانی هدايتی می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 14 اسلايد در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمايل می توانید اين محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمايید.   فهرستآشنايی با گرما درمانی هدايتیگرما درمانی هدايتی چیست و چه آثاری دارد؟انواع روشهاي گرما دهی هدايتیحمام پارافینهات پک و پکهاي هیدرو کولاتورحمام متضادهیدروتراپ

ادامه مطلب  

آموزش انتقال حرارت ترکیبی از یک مدار و تراشه الکترونیکی در انسیس فلوئنت  

آموزش انتقال حرارت ترکیبی از یک مدار و تراشه الکترونیکی در انسیس فلوئنت


فیزیک انتقال حرارت ترکیبی در بسیاری از کاربردهاي مهندسی از جمله مبدل هاي حرارتی ، چیپ هاي الکترونیکی و ... متداول است. در اين فايل اموزشی با نحوه شبیه سازی انتقال حرارت ترکیبی اشنا می شویم. مساله شامل یک برد مدار که شامل یک تراشه الکترونیکی تولید کننده گرما بر روی ان است.اين فايل اموزشی به صورت pdf و به زبان اصلی در 30 صفحه اماده شده است.

ادامه مطلب  

پاورپوینت انتقال گرما به وسیله نانو سیالات  

پاورپوينت انتقال گرما به وسیله نانو سیالات


       نوع فايل: power pointقابل ویرايش 10 اسلايد قسمتی از اسلايدها:خواص جالبی براي نانو سیالات گزارش شده است که در اين میان،هدايت گرما بیشترین توجه را به خود جلب کرده است;ولی اخیرا خواص گرماي دیگری نیز مورد پژوهش قرار گرفته است.نانو سیالات را می توان در زمینه هاي مختلفی به کار برد،اما اين کار با موانعی روبرو است،از جمله اينکه درباره نانوسیال چند نکته بايد بیشتر مورد توجه

ادامه مطلب  

تحقیق طرح مبدل حرارتی  

تحقیق طرح مبدل حرارتی


تحقیق طرح  مبدل حرارتی در حجم 51 صفحه و در قالب word و قابل ویرايش و با قسمتی از متن زیر:واحد هاي مجزا ، راکتور هاي تانک هاي ذخیره در فرآیند شیمیايی عمل می کنند که در یک شرايط فاز ، فشار و درجه حرارت خاص می باشند در فرايندهاي مداوم ، شرايط فشار توسط سوپاپ هاي مايع و سوپاپ ها کمپرسورهاو توربین ها یابسط دهنده هاي گاز را ايجادمیشود . سوپاپ ها همچنین بطور اساسی یا کامل مايعات را به گاز ها انتقال می دهند . شرايط فاز و

ادامه مطلب  

پاورپوینت گرما و سرما  

پاورپوينت گرما و سرما


فرمت فايل : پاورپوينت قابل ویرايش   تعداد اسلايد : 20 قسمت هايی از پاورپوينت :  آسیب هاي ناشی از گرما ( گرما زدگی )

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1