آموزش شیوه خارج کردن اطلاعات کاربر از هارد emmc خراب شده گوشی

آموزش شیوه خارج کردن اطلاعات کاربر از هارد emmc خراب شده گوشی

آموزش شیوه خارج کردن اطلاعات کاربر از هارد emmc خراب شده گوشی

موضوع :

آموزش شیوه خارج کردن اطلاعات کاربر از هارد emmc خراب شده گوشی

شیوه تست شده 

با این آموزش راحت میتوانید اطلاعاتی مثل عکس شماره ویدیو و غیره از هارد خارج کنید

این آموزش به صورت گام به گام و ساده می باشد

نیازمند باکس atf 

می توانید این آموزش را از طریق لینک مستقیم دانلود نماییدفرمت ورد1صفحه